Κουφώματα αλουμινίου

Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για μικρές οι μεγάλες αρχιτεκτονικές κατασκευές. Τα συστήματα περιλαμβάνουν, πόρτες, παράθυρα, προσόψεις, αίθρια, ρολά, καθώς και κάγκελα αλουμινίου.

Ειδικές κατασκευές

Ειδικές κατασκευές που περιλαμβάνουν πλήρη εγκατάσταση από βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου ειδικών προδιαγραφών καθώς και εξαρτήματα για την υποστήριξη της κατασκευής

Συστήματα εξωτερικής κάλυψης

Τα συστήματα εξωτερικής κάλυψης αφορούν την επένδυση επαγγελματικών ή βιομηχανικών κτιρίων, με σύνθετα φύλλα αλουμινίου bond ή με  συστήματα ηλιοπροστασίας για σκίαση και έλεγχο του φυσικού φωτισμού καθώς και κάλυψη με υαλοπετάσματα.

Συστήματα εσωτερικής χρήσης

Μελέτη και σχεδίαση εσωτερικών οικιακών ή επαγγελματικών χώρων για τον διαχωρισμό, με συστήματα αλουμινίου και τζαμιού. Επιλογή από μια μεγάλη συλλογή εσωτερικών και εξωτερικών πορτών καθώς και ολοκληρωμένα συστήματα κιγκλιδωμάτων  αλουμινίου.

Πράσινα Κτίρια

Τα κουφώματα αλουμινίου συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας κι αυτό γιατί έχουν αυξημένες ιδιότητες θερμομόνωσης, βοηθώντας στην όσο το δυνατόν λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου και κλιματιστικών. Χρησιμοποιώντας κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή σε ένα σπίτι μειώνεται η απώλεια θερμότητας κατά 1/3, ενώ με τη χρήση απλού κουφώματος αλουμινίου η μείωση είναι κατά 1/5.
Υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί μέχρι και 30% μείωση των ενεργειακών αναγκών για θέρμανση, απλώς…αλλάζοντας παράθυρα.
Οι επιλογές που η ALUSOT σας παρέχει σε θερμοηχομονωτικά κουφώματα καλύπτουν πλήρως κάθε σας ανάγκη παρέχοντας πιστοποιημένες λύσεις, ενώ, ταυτόχρονα, τα προϊόντα που παραλαμβάνετε φέρουν τη σήμανση CE.

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Ο κτηριακός τομέας έχει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του ότι η πλειοψηφία του κτηριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980. Mε τη θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου και σε συνδυασμό με προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για κτήρια κατοικιών και τοπικών αρχών, δημόσια κτήρια, σχολεία κ.λπ., σκιαγραφείται μια εντατική πολιτική για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας.

Για την προώθηση των πολιτικών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο 2014-2020, όπως το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων, ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά όσο το δυνατό περισσότερα κτίρια κατοικιών και δημόσιων κτηρίων.